Ihmislähtöisyys

Me kaikki opitaan eri tavalla. Jos opettaja on joskus saanut sinut tuntemaan itsesi tyhmäksi, kyse on kykenemättömyydestä huomioida erilaiset oppijat. Sinä et ole tyhmä. Opetus ei ole vain tapahtunut sinulle sopivalla tavalla. Yllättävän harva meistä oppii hyvin pelkästään istumalla ja kuuntelemalla, mikä on ainakin ennen aikaan ollut vallitseva opetusmetodi.

Tietenkään aina ei voida opetusta ja sisältöä toteuttaa niin, että se palvelisi parhaiten kaikkia. Valintoja joudutaan tekemään. Uskon kuitenkin, että monipuolisella sisällöllä ja avoimella vuorovaikutuksella voidaan pyrkiä huomioimaan meidän ihmisten erilaisuus. Tämän vuoksi toivon saavani palautetta ja kehitysehdotuksia, jotta voin kehittää toimintaa vastaamaan tarpeisiin. Pyrin olemaan helposti lähestyttävä ja luomaan matalan kynnyksen palautteen annolle ja vuorovaikutukselle.

Luottamus

Luottamus on vuorovaikutuksen ja yhteistyön kulmakivi. Jotta voin toteuttaa ihmislähtöisiä verkkokursseja ja muita palveluita, tulee minun kyetä herättämään luottamusta toimintaani. Pyrin läpinäkyvään toimintaan ja tarkoituksenani on tuoda näkyväksi yrittäjyyden ja palveluiden rakentamisen prosessia. Prosessin aikana tarkoituksenani on osallistaa potentiaalisia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita, kysymällä mielipiteitä sekä tarjoamalla mahdollisuuden kertoa omia näkemyksiä.

Tieto on nykypäivänä helposti kaikkien saatavilla mm. Internetistä ja kirjastoista. Tavoitteenani on saattaa tiedon lähteille ja tukea tiedon hyödyntämiseen sekä oppimiseen. Nykyään opettajat ja kouluttajat eivät ole tiedon yksinvaltiaita ja viisauden kiviä, niin kuin ennen vanhaan saatettiin nähdä. Nykyään opettajat ja kouluttajat ovat oppimisen, kasvun, ohjauksen ja oppimisprosessin asiantuntijoita. Koska tieto on laajasti saatavilla, on runsauden pula, ja tässä opettajat ja kouluttajat ovat avuksi.

Uskon myös esimerkin voimaan. Toivon, että jokainen meistä kykenisi rakentamaan itselleen merkityksellisen elämän ja uran. Kun toiminta ja kehitys on avointa ja näkyvää, uskon toimivani myös esimerkkinä muille.

Laatu

Tavoitteenani on rakentaa pedagogisesti laadukkaita verkkokursseja. Verkkokurssin laadukas rakenne ja sisältö sekä helppo käytettävyys menevät visuaalisen ilotulituksen edelle. Tavoitteenani on aina lähteä liikkeelle helppokäyttöisyydestä ja yksinkertaisen laadukkaasta toteutuksesta.

Laadun säilyttämiseksi ja kehittämiseksi kehitän omaa asiantuntijuuttani ja osaamistani jatkuvasti. Yrittäjänä tulee tunnistaa omat rajansa ja keskittyä siihen, mikä on omaa osaamisalaa. Jotta voin taata laadukkaita palveluita, keskityn tekemään asioita, jotka osaan ja joista innostun aidosti, ja tarvittaessa teen yhteistyötä muiden ammattilaisten kanssa.